Használati feltételek

by Irfan Rana

A weboldal használati feltételei
1.1 verzió

A Top Life Updates webhely, amely a https://toplifeupdates.com/ címen található, a Top Life Updates webhelyhez tartozó, szerzői jog által védett munka. A Webhely egyes jellemzőire további irányelvek, feltételek vagy szabályok vonatkozhatnak, amelyeket az ilyen funkciók kapcsán teszünk közzé a webhelyen.

Az összes ilyen kiegészítő feltétel, irányelv és szabály hivatkozásként beépül a jelen Feltételek közé.

A jelen Felhasználási Feltételek leírják azokat a jogilag kötelező feltételeket, amelyek felügyelik a Webhely használatát. A HONLAPRA BEJELENTKEZÉSBEN MEGFELELŐDIK EZEK A FELTÉTELEK, és kijelenti, hogy Ön rendelkezik felhatalmazással és kapacitással a jelen Feltételek megkötésére. Legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy hozzáférjen a webhelyhez. Ha nem ért egyet a fenti feltételek teljes rendelkezésével, NE jelentkezzen be és / vagy használja az oldalt.

Ezek a feltételek megkövetelik, hogy a viták rendezése érdekében a választottbírósági eljárás 10.2. Szakasza egyénileg alkalmazható legyen, és vita esetén korlátozzák az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket is. Ezeket a felhasználási feltételeket a Felhasználási feltételek generátor és az Adatvédelmi irányelvek generátor segítségével hozták létre.

Hozzáférés a Webhelyhez
A jelen Feltételek figyelembevételével. A Társaság nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott licencet ad Önnek a Webhelyhez való hozzáféréshez, kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználására.

Bizonyos korlátozások. A jelen Feltételekben Önnek jóváhagyott jogokra a következő korlátozások vonatkoznak: (a) Ön nem értékesítheti, bérelheti, bérbe adhatja, nem ruházhatja át, nem ruházhatja fel, terjesztheti, nem üzemeltetheti vagy más módon kereskedelmi céllal használhatja a Webhelyet; (b) nem változtathat meg, nem készíthet származtatott műveket, szétszerelheti, nem fordíthatja össze vagy fordíthatja vissza a Webhely bármely részét; (c) Ön nem léphet be a Webhelyre hasonló vagy versenyképes weboldal létrehozása céljából; és (d) kivéve, ha az itt kifejezetten meg van határozva, a Weboldal egyetlen részét sem lehet másolni, sokszorosítani, terjeszteni, újból közzétenni, letölteni, megjeleníteni, közzétenni vagy továbbítani semmilyen formában vagy bármilyen módon, hacsak másképp nem jelezzük, bármilyen jövőbeni kiadás, frissítés vagy a Weboldal egyéb funkcióinak kiegészítésére a jelen Feltételek vonatkoznak. A webhelyen található minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket meg kell őrizni azok minden másolatán.

A Vállalat fenntartja a jogot a Webhely megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére Ön értesítése nélkül vagy anélkül. Ön jóváhagyta, hogy a Vállalat nem vonható felelősségre Ön vagy bármely harmadik fél felé a Webhely vagy annak bármely részének bármilyen változásáért, megszakadásáért vagy megszüntetéséért.

Nincs támogatás vagy karbantartás. Ön elfogadja, hogy a Vállalatnak nem lesz kötelessége bármilyen támogatást nyújtani Önnek a Webhellyel kapcsolatban.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott felhasználói tartalmat kizárva tisztában van azzal, hogy a Webhelyen és annak tartalmán minden szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a védjegyeket és az üzleti titkokat, a Társaság vagy a vállalat beszállítói tulajdonában van. Ne feledje, hogy ezek a Feltételek és a Webhelyhez való hozzáférés nem adnak Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget vagy bármilyen szellemi tulajdonjogot, kivéve a 2.1 szakaszban kifejezett korlátozott hozzáférési jogokat. A vállalat és beszállítói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek nem adnak meg.

Felhasználói tartalom
Felhasználói tartalom. “Felhasználói tartalom” minden olyan információt és tartalmat jelent, amelyet a felhasználó a Webhelyhez benyújt. Kizárólag Ön felel a felhasználói tartalmakért. Ön viseli a felhasználói tartalom használatával kapcsolatos összes kockázatot. Ön igazolja, hogy felhasználói tartalma nem sérti az elfogadható használatra vonatkozó irányelveinket. Nem képviselheti és nem utalhat másokra, hogy Felhasználói tartalmát bármilyen módon a Társaság biztosítja, szponzorálja vagy támogatja. Mivel egyedül Ön felelős a felhasználói tartalomért, felelősségnek teheti ki magát. A Vállalat nem köteles biztonsági másolatot készíteni az Ön által közzétett felhasználói tartalmakról; továbbá a Felhasználói tartalom bármikor törölhető előzetes értesítés nélkül. Kizárólag Ön felelős a felhasználói tartalom saját biztonsági másolatainak elkészítéséért, ha úgy kívánja.

Ezennel visszafordíthatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes és teljes mértékben fizetett, világszerte engedélyt ad Önnek a felhasználói tartalom reprodukciójára, terjesztésére, nyilvános megjelenítésére és előadására, származékos műveinek előkészítésére, más művekbe történő beépítésére, valamint egyéb módon történő felhasználására és felhasználására, valamint adjon licenclicenceket a fenti jogokról, kizárólag a Felhasználói tartalomnak a Webhelyre történő felvétele céljából. Ezennel visszafordíthatatlanul lemond minden erkölcsi jog vagy állítás érvényesítéséről a Felhasználói tartalommal kapcsolatban.

Elfogadható használati irányelv. A következő feltételek képezik az “Elfogadható használatra vonatkozó irányelveinket”: Ön vállalja, hogy nem használja a Weboldalt olyan Felhasználói Tartalom gyűjtésére, feltöltésére, továbbítására, megjelenítésére vagy terjesztésére (i), amely sérti bármely harmadik fél jogát, szellemi vagy szellemi tulajdonjogát; (ii) ez jogellenes, zaklató, sértő, kínzó, fenyegető, káros, sérti a magánéletét, vulgáris, rágalmazó, hamis, szándékosan félrevezető, becsületsértő, pornográf, obszcén, nyilvánvalóan sértő, elősegíti a rasszizmust, a fanatizmust, a gyűlöletet vagy a fizikai bármiféle kárt bármely csoport vagy egyén ellen.

This website Uses Cookies to Improve Your Experience. We'll Assume You're Ok with this, But you can Opt-out if you Wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy